Zadání soutěžní úlohy "Mountain Climber"

Zadání soutěžní úlohy "Mountain Climber"

Zadání soutěžní úlohy Mountain Climber bude zveřejněno nejpozději 7.10.2019