Otázky a odpovědi

1. Upřesnění pravidel

Soutěžní jízda bude ukončena dříve pokud:

  • Robot není schopen bez pomoci pokračovat
  • Robot opustí hrací plochu
  • Soutěžící se dotkne robota nebo ho odstraní z hrací plochy
  • Pokud robot dosáhne cílového prostoru

 

Pokud robot dosáhne cílového prostoru může být ukončena jeho jízda odebráním robota z hracího hřiště nebo může až do konce časového limitu pokračovat v prohledávání horského hřebene s cílem získat bonusové body za dosažené vrcholy.

2. Upřesnění pravidel

Je v letošní ROBOSOUTĚŽI PRO SŠ povoleno, aby měl robot větší půdorys, než je velikost jednoho modulu? Samozřejmě za předpokladu, že robot bude zabírat méně než 2 bloky a při startu a v cíly tedy bude nadpoloviční většinou plochy na modulu v dané sloupci?

ANO je to dovoleno.

3. Když robot dosáhne cílového prostoru a bude pokračovat v jídě, má již jistých těch 12 bodů a nebo jde o to, kde robot skončí?

Robot má jistých 12 bodů

4. Pokud se robot vrátí z vícebodového sloupce do méněbodového, zůstane mu již započtený ten vícebodový?

ANO zústane mu započítaný vícebodový.

5. "Modul" je myšlený jako libovolný čtverec 280x280 nebo pouze vyvýšená část?

Modul je myšlený libovolný čtverec v uspořádání hracího hřiště 9 (sloupců) x 6 (řádků)

6. Jsou body za dojetí do určitého sloupce po pojezdové ploše?

ANO jsou. Např. pokud by byla cesta pouze po pojezdové ploše (i to se může stát = bludiště) a robot by projel ze startovní do cílové pozice získá 12 bodů.

7. Budou startovní a cílový sloupec (prostor) vždy bez překážek?

ANO budou vždy bez překážek a dokonce možná budou barevně odlišeny.

8. Pokud bychom použili tlačítko na snímání plochy pod robotem, bude to počítáno jako kluzký podvozek?

NE nebude to počítáno jako kluzný podvozek.

9. Je nějaký limit maximalní výšky hřebene (nějaká maximalní výška nejvyššího bloku)?

NE není, ale nepředpokládám více než 5 bloků ...

10. Existuje i na "horské prémie (vrcholy)" cesta, kde je rozdíl mezi stupni maximálně 7.5cm?

ANO vždy taková cesta bude existovat.

11. Existuje i na "horské prémie" cesta, ktera se nevrací, tj nevede ze směru od cíle na start?

Může a nemusí existivat, bude záviset na konfiguraci horského hřebene.

12. Je možné mít více programů pro různé výšky nejvyššího vrcholu? Tím myslím, že programy budou stejné, jen v paměti bude, že největší vrchol je třeba 4 nebo 3, aby robot už nemusel hledat další ještě vyšší a už věděl, že je na vrcholu?

Ano, je to možné.