Dokumetace knihovny Pybricks

Knihovna Pybricks EV3

Tento web obsahuje dokumentaci knihovny Pybricks v češtině. Funkce jsou rozděleny do 15 skupiny podle tříd a periférií. Funkce jsou seřazeny tak, aby uživatel se nesetkal s novou funkcí dříve, než je vysvětlena, proto se doporučuje dokumentaci procházet postupně.

Každá část knihovny má několik náležitostí. V první řadě obsahuje pojmenování, ze kterého lze zjistit, zda se jedná o třídu nebo funkci. Z názvu lze rozpoznat název entity a parametry, se kterými se volá. Následně je popsán hlavní účel funkce. V popisu jsou začleněny i proměnné, které funkce vrací. Pokud funkce má vstupní parametry, typ proměnných a jejich význam je rozebrán v dalším odstavci. Funkce jsou dále demonstrovány na ukázkovém kódu, který má za cíl ukázat volání jednotlivých funkcí. Pokud funkce kreslí na obrazovku EV3, je pod ukázkový kód vložen obrázek, který vznikl provedením ukázkového kódu.

Import knihoven

Aby všechny dále vložené kódy byly korektně provedeny, je nutné provést na začátku kódu import knihovny. Především si dejte pozor, že je nutné některé třídy knihovny do importu dopsat. Tyto třídy jsou tučne vyznačeny v textu níže. Tyto třídy nejsou zahrnuty v kódu po vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Visual Studio Code.

Vzorový import tříd knihovny:

#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks.hubs import EV3Brick
from pybricks.ev3devices import (Motor, TouchSensor, ColorSensor, InfraredSensor, UltrasonicSensor, GyroSensor)
from pybricks.parameters import Port, Stop, Direction, Button, Color
from pybricks.tools import wait, StopWatch, DataLog
from pybricks.robotics import DriveBase
from pybricks.media.ev3dev import SoundFile, ImageFile
from pybricks.messaging import BluetoothMailboxServer, TextMailbox, BluetoothMailboxClient, NumericMailbox

 

Autor a doplňující materiály

Tento web vznikl jako součást bakalářské práce Adama Jáneše na téma "Uživatelský manuál na použití programovacího jazyka Python pro LEGO MINDSTORMS EV3". Bakalářská práce obsahuje kódy a popis řešení 3 regulačních úloh. Úlohy řeší balancování vozíku na plošině, sledování černé čáry a vyhýbání se překážky. Pro zájemce lze níže nalézt popis funkcí v PDF formátu, bakalářskou práci a návody na sestavení robota, který se v bakalářské práci vyskytoval.

Dokumentace knihovny Pybricks:

Bakalářská práce:

Instalační manuál:

Regulátory:

Návody na sestavení robota: