ROBOSOUTĚŽ 2022 PRO STŘEDOŠKOLSKÉ TÝMY

konané pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a firem MathWorks, HUMUSOFT, ŠKODA AUTO a APPLIFTING
Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných kolech v úterý dne 22.11.2022, ve středu dne 23.11.2022, ve čtvrtek dne 24.11.2022 a v pátek dne 25.11.2022.

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola v úterý 22.11.2022 nebo ve středu 23.11.2022 nebo ve čtvrtek 24.11.2022 nebo v pátek 25.11.2022. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola v úterý 22.11.2022 nebo ve středu 23.11.2022 nebo ve čtvrtek 24.11.2022 nebo v pátek 25.11.2022. Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. nebo pověřený zástupce). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský nebo pověřený zástupce) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 36 středoškolských týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech do maximálního počtu 48 týmů/kolo).

Osm nejlepších týmů z každého kola (celkem tedy 32 týmů) pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu Roboti v bakalářském programu Kybernetika a robotika. Hlavní organizátor soutěže (nebo pověřený zástupce) může navíc udělit maximálně 8 dalším středoškolským týmům divokou kartu opravňující týmy zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu Roboti. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Každý účastník obdrží na památku tričko.

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Vzhledem k Nařízení EU č.2016/679 nevyžadujeme, aby školy registrovaly týmy s konkrétními jmény jednotlivých členů (studentů), jména ale budeme potřebovat znát nejpozději při prezenci v den soutěže. Pokud jména budou do formuláře zapsána již při registraci týmu, nebudou před začátkem soutěže nikde zveřejněna. Vzhledem k tomu, že na školu budeme půjčovat maximálně dvě LEGO stavebnice, nemusí mít týmy obavu, že by na ně stavebnice nezbyla.

Doporučujeme školám věnovat pozornost výběru velikosti triček pro jednotlivé členy týmu. Tato volba je závazná a účastník obdrží tričko podle velikosti zvolené při registraci. Pokud nebude zvolena žádná velikost trička, účastník neobdrží na památku žádné tričko. Na pozdější reklamace a požadavky nebude brán zřetel.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 4. místě v každém kole) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže. 

Harmonogram soutěže

26.9.2022 - 30.10.2022 Přihlášení

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily. Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného kola, bude automaticky přesunut do jiného volného předkola (na základě domluvy).

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

Přihlašovací formulář

5.10.2022 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 5.10.2022 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách.

22.11.2022 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 1. kolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 1. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

14:30 - 15:00 Předání cen vítězům a zakončení 1. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

23.11.2022 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 2. kolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 2. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

14:30 - 15:00 Předání cen vítězům a zakončení 2. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

24.11.2022 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 3. kolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 3. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

14:30 - 15:00 Předání cen vítězům a zakončení 3. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

25.11.2022 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 4. kolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 4. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

14:30 - 15:00 Předání cen vítězům a zakončení 4. kola Robosoutěže 2022 pro středoškolské týmy.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) a z právě jedné soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop)  nebo je možné použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a z právě jedné  soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér - viz následující ilustrační obrázky. Výše uvedené varianty nelze kombinovat.

  Obrázek    Obrázek

  

Je možné použít výše uvedené sestavy buď typu NXT (základní souprava 9797, souprava technických dílů 9648 nebo 9695, síťový adaptér 9833 nebo 8887, 1044 NXt Gyroskop) nebo typu EV3 (EC3 Základní souprava 45544, EV3 Doplňková souprava 45560 a síťový adaptér 45517). Není dovoleno kombinovat technické součásti vzájemně z výše uvedených sestav NXT a EV3. NXT i EV3 kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT nebo EV3 kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie.

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené středoškolské týmy pro řešení vlastní soutěžní úlohy po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2022 (od 5.10.2022)  po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky na Karlově náměstí 13 (eventuálně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně 12.10.2022). K zapůjčení máme omezený počet LEGO setů EV3, proto po vyčerpání tohoto typu setů budeme automaticky zapůjčovat po domluvě až do vyčerpání LEGO sety NXT (týmy budou dotázany, zda mají zájem o zapůjčení LEGO setů NXT).