Zadání soutěžní úlohy "Basketbal" - finále.

Zadání finálové úlohy bude zveřejněno nejpozději 1.12.2022