ROBOSOUTĚŽ 2018 PRO STŘEDOŠKOLSKÉ TÝMY

konané pod záštitou firem MathWorks, HUMUSOFT a ŠKODA AUTO a.s.
Obrázek ROBOSOUTĚŽ 2018 PRO STŘEDOŠKOLSKÉ TÝMY

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných předkolech v úterý dne 20.11.2018, ve středu dne 21.11.2018, ve čtvrtek dne 22.11.2018 a v pátek dne 23.11.2018.

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola v úterý 20.11.2018 nebo ve středu 21.11.2018 nebo ve čtvrtek 22.11.2018 nebo v pátek 23.11.2018. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola v úterý 20.11.2018 nebo ve středu 21.11.2018 nebo ve čtvrtek 22.11.2018 nebo v pátek 23.11.2018. Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého předkola se může zúčastnit maximálně 32 středoškolských týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř předkol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých předkolech).

Šest nejlepších týmů z každého předkola (celkem tedy 24 týmů) pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu Roboti. Hlavní organizátor soutěže může navíc udělit maximálně 8 dalším středoškolským týmům divokou kartu opravňující týmy zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu Roboti. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Každý účastník obdrží na památku tričko.

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí.

Harmonogram soutěže

10.9.2018 - 12.10.2018 Přihlášení

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily. Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného předkola, bude automaticky přesunut do jiného volného předkola.

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

Přihlašovací formulář - registrace byla ukončena ke dni 15.10.2018

1.10.2018 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 1.10.2018 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách.

20.11.2018 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 1. předkolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 1. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 1. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

21.11.2018 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 2. předkolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 2. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 2. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

22.11.2018 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 3. předkolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 3. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 3. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

23.11.2018 ROBOSOUTĚŽ PRO SŠ - 4. předkolo

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení 4. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 4. předkola Robosoutěže 2017 pro středoškolské týmy.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) a z právě jedné soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop)  nebo je možné použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a z právě jedné  soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér - viz následující ilustrační obrázky. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

  Obrázek    Obrázek

  

Je možné použít výše uvedené sestavy buď typu NXT nebo typu EV3. Není dovoleno kombinovat technické součásti vzájemně z výše uvedených sestav NXT a EV3. NXT i EV3 kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT nebo EV3 kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie.

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené středoškolské týmy pro řešení vlastní soutěžní úlohy po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2018 (od 24.9.)  po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky (eventuálně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 26.9.2018 a 17.10.2018). K zapůjčení máme omezený počet LEGO setů EV3, proto po vyčerpání tohoto typu setů budeme automaticky zapůjčovat až do vyčerpání LEGO sety NXT.