Otázky a odpovědi

1. Bude možné (ne)úmyslně zarušovat ultrazvuky duchů?

Duch je postaven tak, že může dojít ke zmatení neúmyslným zarušením, ale rozhodně to není vina soutěžního robota. Pokud duch opustí předepsanou trajektorii, bude neprodleně přemístěn zpět a restartován. Pokud v takovém případě (mimo předepsanou dráhu) dojde k dotyku se soutěžním robotem bude jízda opakována.

 

2. Je povoleno nárazem vyřadit ducha z provozu (třeba ho zahnout tak, aby dál nejel)? Byl by pak duch "restartován"?

Dotyk s duchem vždy znamená ztrátu života. Pokud dojde při srážce k vychýlení ducha z dráhy bude duch neprodleně přemístěn zpět a restartován. Pokud by v takové situaci došlo k neúmyslnému poškození ducha bude duch nahrazen a jízda bude opakována. Zařízení sloužící k úmyslnému poškození
ducha či hřiště je proti pravidlům.

 

3. Bude se počítat čas při restartu robota kvůli duchovi do času jízdy?

Ano čas při restartu robota (umístění do starovní pozice a jeho puštění) po jeho nárazu do ducha se bude počítat do času jízdy.

 

4. Upřesnění pohybu duchů

a) Duch bude stát na místě (místo některé z překážek)

b) Duch se bude pohybovat konstantní rychlostí kolem dokola překážky po směru hodinových ručiček (je možná jedna z následujících čtyř variant)

c) Duch se bude pohybovat v krajní levé (levý sloupec) nebo v krajní pravé (pravý sloupec) části bludiště opakovaně od shora dolů a nazpátek (je možná jedna z následujících dvou variant)

d) Duch se bude pohybovat v krajní horní (horní řádek) nebo v krajní dolní (dolní řádek) části bludiště opakovaně zprava doleva a nazpátek (je možná jedna z následujících dvou variant)

V jedné jízdě může být použito více duchů při splnění výše uvedených podmínek. V jízdě nemusí být také duch použit vůbec.

 

5. Bude se měnit poloha startovního boxu, nebo bude vždy umístěn tak, jak je to obrázcích v pravidlech?

Pozice startovního boxu se měnit nebude.

 

6. Je dovoleno předem zadat robotovi polohu startovního pole?

ANO to možné je.

 

7. Můžou se předem robotovi zadat pole, na kterých se mohou vyskytovat duchové?

Pro duchy platí to samé jako pro překážky. Není možné robotu zadat explicitní rozmístění ani překážek ani duchů.

 

8. Budou soutěžící vedět před začátkem jízdy, jestli budou v bludišti použiti duchové a v případě, že ano, jestli budou znát jejich chování?

ANO budou a na základě těchto informací mohou zvolit vhodný program.

 

9. Budou všichni duchové jednobarevní? Pokud ano, tak budou vždy červení, žlutí, nebo modří?

ANO budou jednobarevní (červený, modrý nebo žlutý)

 

10. Může si robot v průběhu průjezdu bludiště zapamatovávat plán bludiště a řídit se podle něho i poté, co ztratí život? 

ANO může.

 

11. Počítá se za dotek ducha, pokud robot jen ťukne do ducha gumovou trubičkou, ale ducha nijak nezpomalí, nevychýlí v pohybu, ani jej nijak jinak neovlivní?

ANO počítá

 

12. Je dovoleno předem zadat robotovi polohu "klíčového" pole (robot na zadané pole dojede a přepne program)? Pokud ano, tak kolik takových polí je možné předem zadat, aby se nejednalo o porušení pravidel?

NE to není možné

 

13. Může robot mít sd kartu v jeho slotu?

ANO může

 

14. Upřesnění informací o duchovi

Duch bude mít pouze jeden ultrazvukový senzor, který bude vždy směřovat do boční stěny hracího hřiště (varianty pohybu duchů c) a d)) nebo směrem do překážky (varianta pohybu duchů b))). Při variantě použití stojícího ducha místo překážky bude ultrazbukový senzor vypnut.