ROBOSOUTĚŽ 2014 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

konané pod záštitou firmy ŠKODA AUTO a.s. a firmy SAMSUNG

Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS®tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů ve třech samostatných předkolech v pátek dne 14.11.2014, v pátek dne 21.11.2014 a v pátek dne 28.11.2014. Každého předkola se můze zúčastnit maximálně 24 středoškolských týmů. Dva nejlepší týmy z každého předkola (celkem tedy 6 týmů) pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu A3B99RO Roboti konané v pátek dne 12.12.2014. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. Na požádání je možné zajistit ubytování v jednolůžkových (620,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (1110,- kč) za noc včetně snídaně na Masarykově koleji. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Každý účastník obdrží na památku tričko. 
Obrázek

Harmonogram soutěže

*** 1.9.2014 – 19.10.2014 Přihlášení ***

Přihlašování týmů do ROBOSOUTĚŽE 2014 PRO STŘEDOŠKOLSKÉ TÝMY bylo k dnešnímu dni 12.10.2014 v 12:00 z důvodu naplnění maximální kapacity definitivně ukončeno!

 

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 72 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách.

Pokud se přihlásí větší počet týmů z různých středních škol, učilišť atd. (více než 36 různých středních škol) bude uplatněno pravidlo, že z každé školy budou přijaty pouze dva týmy v pořadí podle přihlášení. Třetí tým ze stejné školy bude veden jako náhradní tým podle data přihlášení a bude automaticky zařazen do ROBOSOUTĚŽE, jestliže nedojde k naplnění kapacity (72 týmů) po ukončení přihlašování (19.10.2014). Pokud by se z jedné školy chtělo přihlásit více týmů, doporučujeme zorganizovat předkolo soutěže v rámci dané školy a nejlepší dva týmy delegovat do vlastní soutěže.

*** 6.10.2014 Zveřejnění zadání úlohy ***

Dne 6.10.2014 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách www.robosoutez.cz

*** 14.11.2014 Soutěž robotů - 1. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 14.11.2014 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10.30 do 11.30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11.30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší dva týmy budou mít možnost zúčastnit se finálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 21.11.2014 Soutěž robotů - 2. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 21.11.2014 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10.30 do 11.30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11.30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší dva týmy budou mít možnost zúčastnit se finálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 28.11.2014 Soutěž robotů - 3. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 28.11.2014 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10.30 do 11.30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11.30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší dva týmy budou mít možnost zúčastnit se finálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 12.12.2014 Finálová soutěž předmětu A3B99RO ***

Finálová soutěž v rámci předmětu A3B99RO ROBOTI se uskuteční 12.12.2014 od 15:00 hod v Zengrově posluchárně KN:E-107 na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Kromě nejlepších týmů, které se účastní soutěže, jsou zváni jako diváci i všichni ostatní účastnící středoškolské soutěže.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly), síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

Obrázek Obrázek
Sady stavebnice, které je možné použít v soutěži. (a) LEGO® MINDSTORMS®/Education (9797), (b) Soupravy technických dílů (9648 nebo 9695), (c) síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop). 

V letošním roce je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.
Obrázek Obrázek

NXT kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené středoškolské týmy pro řešení vlastní soutěžní úlohy ihned po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2014 po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky (eventuelně bude možné je po domluvě zaslat poštou středoškolským týmům, které by si je nemohli osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 15.9., 30.9. a 20.10.).

Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Tel.: +420 22435 7477 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1