ROBOSOUTĚŽ 2015 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

konané pod záštitou firmy ŠKODA AUTO a.s. a firmy SAMSUNG

Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS®tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných předkolech v pátek dne 6.11.2015, v pátek dne 13.11.2015, v pátek dne 20.11.2015 a v pátek dne 27.11.2015. Každého předkola se může zúčastnit maximálně 24 středoškolských týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř předkol může dojít k navýšení počtu účastníků v některém z předkol na maximálně 32 týmů). Tři nejlepší týmy z každého předkola (celkem tedy 12 týmů) pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu A3B99RO Roboti. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. Na požádání je možné zajistit ubytování v jednolůžkových (620,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (1110,- kč) za noc včetně snídaně na Masarykově koleji. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Každý účastník obdrží na památku tričko. 
Obrázek

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze.

 

Harmonogram soutěže

*** 1.9.2015 – 11.10.2015 Přihlášení ***

Dne 1.9.2015 bude zahájeno elektronické přihlašování týmů - Přihlašovací formulář

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 96 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného předkola, bude automaticky přesunut do jiného volného předkola.

Pokud se přihlásí větší počet týmů z různých středních škol, učilišť atd. (více než 32 různých středních škol) bude uplatněno pravidlo, že z každé školy budou přijaty pouze tři týmy v pořadí podle přihlášení. Čtvrtý tým ze stejné školy bude veden jako náhradní tým podle data přihlášení a bude automaticky zařazen do ROBOSOUTĚŽE, jestliže nedojde k naplnění kapacity (96 týmů) po ukončení přihlašování (11.10.2015). Pokud by se z jedné školy chtělo přihlásit více týmů, doporučujeme zorganizovat předkolo soutěže v rámci dané školy a nejlepší tři týmy delegovat do vlastní soutěže.

*** 28.9.2015 Zveřejnění zadání úlohy ***

Nejpozději dne 28.9.2015 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách www.robosoutez.cz

*** 6.11.2015 Soutěž robotů - 1. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 6.11.2015 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10:30 do 11:30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11:30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší tři týmy budou mít možnost zúčastnit sefinálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti v pátek 18.12.2015. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 13.11.2015 Soutěž robotů - 2. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 13.11.2015 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10:30 do 11:30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11:30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší tři týmy budou mít možnost zúčastnit sefinálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti v pátek 18.12.2015. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 20.11.2015 Soutěž robotů - 3. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 20.11.2015 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10:30 do 11:30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11:30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší tři týmy budou mít možnost zúčastnit sefinálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti v pátek 18.12.2015. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

*** 27.11.2015 Soutěž robotů - 4. předkolo (maximálně 24 týmů) ***

Dne 27.11.2015 bude sraz všech účastníků soutěže mezi 10:00 a 10:30 v posluchárně KN:E-s107 (Zengerova posluchárna) na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Od 10:30 do 11:30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše. V 11:30 hod začne vlastní soutěž.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a současně nejlepší tři týmy budou mít možnost zúčastnit sefinálové soutěže probíhající v rámci předmětu A3B99RO Roboti v pátek 18.12.2015. Nejlepší týmy poměří své síly se studenty prvního ročníku bakalářského programu Kybernetika v souboji o atraktivní ceny!

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly), síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

Obrázek Obrázek

V letošním roce je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

Obrázek Obrázek

NXT kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené středoškolské týmy pro řešení vlastní soutěžní úlohy ihned po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2015 po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky (eventuelně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 15.9.2015, 29.9.2015 a 13.10.2015). K zapůjčení máme omezený počet LEGO setů EV3, proto po vyčerpání tohoto typu setů budeme automaticky zapůjčovat LEGO sety NXT.


Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Tel.: +420 22435 7477 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1
FB: www.facebook.com/robosoutez