Zadání soutěžní úlohy "Věž (Tower)" - finále

Zadání soutěžní úlohy bude zveřejněno nejpozději 27.12.2023