Otázky a odpovědi

1. Je možné umístit kostky do zásobníku, který není trvale součástí robota?

Ano, je to možné, ale před zahájením jízdy musí být zásobník součástí robota. Později však robot může zásobník umístit libovolně na hrací hříště a využívat ho dle potřeby. Aby bylo možné uznat body za kostky, nesmí se ho dotýkat. Pro účely bodování,  považujeme zásobník nebo jiné oddělitelné části za součást robota.

2. Zvýhodnění stavby komínu.

Na základě zkušeností s řešením soutěžní úlohy "Věž" v rámci "Robotického LEGO semináře pro středoškolské učitele", který proběhl začátkem října, jsme se rozhodli upravit bodování v soutěžní úloze "Věž" s cílem zvýhodnit bodově stavbu věže.

V zadání soutěžní úlohy v kapitole "Pravidla pro souboje robotů" přibyly následující body:
Navíc za každý komín postavený ze 4 a více kostek získá robot 5 bodů.
Navíc za každý komín postavený z 8 a více kostek získá robot 10 bodů.
Navíc za každý komín postavený z 12 a více kostek získá robot 15 bodů.
Navíc za každý komín postavený z 16 kostek získá robot 20 bodů.

3. Je možné si před jízdou zvolit, zda použijeme dřevěné nebo kostky vytištěné na 3D tiskárně?

Ano, je to možné.

4. Na jaký druh papíru se tiskne herní plán (kvůli prokluzu koleček robota)?

Herní plán se tiskne na papír HP C6569C Heavyweight Coated Paper, 130 g, 1067mmx30.5m, bílý potahovaný papír

5. Bude možné si před soutěžní jízdou "uspořádat - zorientovat" kostičky? Některé mají různě ostré hrany a tak se lépe či hůře podebírají.

Ano, bude to možné.
 

6. Je možné, aby robot začínal přesně tam, kde je nakreslený (šedo černě na obrázku) s tím, že by pomocí ramena postaveného z technických dílů splňoval podmínky zadání úlohy (rameno navíc je vyznačeno červeně)? 

Ano je to možné

7. Je možné, aby při přípravném času na kalibraci nebyly na hracím hřišti rozmístěné barevné kostky? Při kalibraci totiž potřebujeme, aby robot jel podél stěny a kostky mu v tom brání.

V pravidlech je sice napsáno následující: Před začátkem každé soutěžní jízdy mají hráči na požádání k dispozici přípravný čas pro kalibraci senzorů či výběr programu z řídicí jednotky (NXT nebo EV3 kostka). Přípravný čas je limitován maximální délkou jedné minuty. Během tohoto času není dovoleno nahrávat řídicí programy do řídicí jednotky (NXT nebo EV3 kostky).

Není to asi úplně dobře napsáno, ale bylo tím myšleno využít tento přípravný čas zcela vyjímečně např. když se vypne EV3 kostka. Rozhodně to není myšleno, že se tento přípravný čas pro kalibraci bude využívat pravidelně.

Během přípravného času budou barevné kostky umístěny na hracím hřišti a není možné s nimi hýbat (jakkoli manipulovat). Snadno si asi spočítáte, jak dlouho by soutěž trvala, pokud by si každý tým před svou jízdou vzal přípravný čas na kalibraci.