Výsledky finálové soutěže v rámci předmětu A3B99RO ROBOTI

v bakalářském programu Kybernetika a robotika  pořádané katedrou řídicí techniky, katedrou kybernetiky a katedrou měření na ČVUT FEL Praha

 

Tým 1. kolo 2. kolo Nejlepší čas Pořadí
Tym CENCULE 13,1 11,455 11,455 1
Tym Jamais Contentes 11,642 N 11,642 2
Tym Preless a Nesserses Team N 15,139 15,139 3
Tym Dream team 16,587 N 16,587 4
Tym Sunrise 17,776 N 17,776 5
Tym Za mrzaka 18,004 N 18,004 6
Tym HAL 9000 19,806 N 19,806 7
Tym HTT N 21,557 21,557 8
Tym ROBICI 27,918 21,872 21,872 9
Tym LowRiders 24,822 25,05 24,822 10
Tym Alternativa 24,983 N 24,983 11
Tym TRAKTORISTI 31,233 27,183 27,183 12
Tym OUTSIDERS 34,109 38,234 34,109 13
Tym Kiwi 51,591 47,959 47,959 14
Tym BLUDIZNICI N N 0 15
Tym DEF RANDOM N N 0 16
Tym OPICAKY N N 0 17
Tym Pivo-go-home N N 0 18
Tym Strasnicka N N 0 19
Tym Ti druzi N N 0 20