Robotický LEGO seminář pro učitele základních škol 18.2.-19.2.2022

Seminář pro učitele základních škol se koná 18.2.-19.2.2022 a je zaměřen především na praktické použití stavebnice LEGO Mindstorms ve výuce.

Robotický LEGO seminář je určen pro učitele základních škol, kteří by se chtěli seznámit nebo zdokonalit v používání stavebnice LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Ostatní zájemci (mimo studentů) se budou moci přihlásit v případě nenaplnění kapacity z řad učitelů základních škol. Seminář se bude konat 18.2.-19.2.2022 v místnostech KN:E-s109  a KN:E-14 na Karlově náměstí 13 na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze. Účast na semináři je zdarma (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se seminářem si hradí sami účastníci). Na požádání je možné zajistit ubytování (v případě volné kapacity) v jednolůžkových (cca 620,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (cca 1110,- kč) za noc včetně snídaně na Masarykově koleji nebo v jednolůžkových (cca 1350,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (cca 1700,- kč) za noc včetně snídaně v Novoměstském hotelu. Ceny za ubytování se mohou trochu změnit v závislosti na obsazení pokojů jak na Masarykově koleji, tak i v Novoměstském hotelu. V průběhu semináře bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení.

V průběhu semináře Vám zapůjčíme základní sestavu LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (Core set 45544), sestavu technických dílů (Expansion set 45560) a síťový adaptér. Samozřejmě můžete v průběhu semináře použít vlastní stavebnice.

Robotický LEGO seminář se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků. Maximální počet účastníků je 36.

Přihlásit se na "Robotický LEGO seminář" je možné pomocí přihlašovacího formuláře. Odesláním přihlašovacího formuláře se uzavírá smluvní vztah mezi pořadatelem (FEL ČVUT v Praze) a účastníkem semináře. V rámci naplnění tohoto smluvního vztahu je nutné zpracování osobních údajů účastníka v rozsahu který je nutný pro naplnění tohoto smluvního vztahu (Jméno, příjmení, škola - pro rezervaci místa na semináři, popř. rezervaci ubytování).

Prezentace "Úvod do "Robotického LEGO semináře pro učitele ZŠ"

Prezentace "Otázka Pythonu, Scratche a vůbec"

Prezentace "Hardware"

Předběžný harmonogram (může dojít k jeho změně)

Pátek 18.2.2022 (místnost KN:E-s109 na Karlově náměstí 13 na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze)

  • 13:00 Oficiální zahájení „ROBOTICKÉHO LEGO SEMINÁŘE“.
  • 13:05 - 18:30

                      Prezentace – seznámení s LEGO Mindstorms Education EV3 (hardwarem a softwarem), rozdělení do týmů, převzetí výukových LEGO setů, stavba robota, programování v grafickém prostředí LEGO Mindstorms EV3 (řešení jednoduchých úloh) – začátečníci (KN:E-s109)

                      Řešení úlohy pro ROBOSOUTĚŽ pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – pokročilí (KN:E-14).

  • 18:30 Večeře

Sobota 19.2.2022 (místnost KN:E-s109 na Karlově náměstí 13 na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze)

                      Řešení úloh podobných soutěřní úloze v ROBOSOUTĚŽI pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií s využitím stavebnice LEGO Mindstorms Education EV3, stavba robota a jeho programování – začátečníci (KN:E-s109)

                      Řešení úlohy pro ROBOSOUTĚŽ pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – pokročilí (KN:E-14).

  • 12:30 – 13:30 Oběd
  • 13:30 – 15:30

                      Řešení úloh podobných soutěřní úloze v ROBOSOUTĚŽI pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií s využitím stavebnice LEGO Mindstorms Education EV3 – začátečníci (KN:E-s109)

                      Řešení úlohy pro ROBOSOUTĚŽ pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií – pokročilí (KN:E-14).

  • 15:30 – 15:40 Ukončení „ROBOTICKÉHO LEGO SEMINÁŘE pro učitele základních škol“

Na páteční večer připravujeme společné posezení s diskuzí (pokud to covidová situace dovolí)

Pravidla a doporučení pro veřejné i soukromé společenské akce

Veřejné i soukromé společenské akce ČVUT FEL (např. setkávání se studenty, soutěže, exkurze, návštěvy partnerů) se mohou konat s limitem účastníků 100 osob. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob s dodržením rozestupů 1,5 m.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

V souvislosti s koronavirem jsou v platnosti následující příkazy a mimořádná opatření:

úplné znění Příkazu rektora č. 21/2020 (s účinností od 11. ledna 2022) a úplné znění Příkazu rektora č. 21/2020 (s účinností od 31. ledna 2022) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021 č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN a Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-29-12-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.

Přihlášení účastníci:

1. Pavlína Horáčková  - Gymnázium Zábřeh

2. Mgr. Jiřina Ondrušová - Gymnázium Lovosice

3. Mgr. Daniela Kalistová - ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí

4. Mgr. Kateřina Kvapilová - ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49, p.o.

5. Mgr. Stanislav Hefler - 28. základní škola Plzeň

6. Mgr. Iva Hervertová - Základní škola Kolín V., Mnichovická 62

7. Jan Kvapil - ZŠ Liberec - Vratislavice n. N.

8. Mgr. Kateřina Nováková - ZŠ V Pohybu, Pardubice

9. Jonáš Ehrlich - ZŠ Jinočany

10. Mgr. Šimon Plašil - Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8 - Libeň

11. Mgr. Helena Slouková - Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8 - Libeň

12. Mgr. Kateřina Khailová - ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou

13. Mgr. Kateřina Šmausová - 28. základní škola Plzeň, Plzeň

14. Mgr. Veronika Bartoňková - Gymnázium Ostrava-Zábřeh

15. Ing. Miroslav Krhounek - ZŠ Černošice

16. Mgr. Marie Zálešáková - ZŠ Černošice

17.  Michal Manhart - ZŠ Kostelec u Křížků, Kamenice

18. Ing. Hana Fröhlichová - ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Nové Strašecí

19. Mgr. Roman Hronek - Gymnázium Benešov

20. Bc. Markéta Bařinková - Základní škola a Mateřská škola Sibřina

21. Bc. Zdeněk Neumann - ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Nové Strašecí

22. Ing. Jaromír Tejkl - DDM Beroun

23. Bc., DiS. Rostislav Štihlovský - Komenskeho alej Žatec

24. Petr Bílek - Taktiq Communications s.r.o.