ROBOSOUTĚŽ 2018 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ - 2. KOLO

Pátek, 20. Duben 2018 - 10:45

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve dvou nezávislých soutěžních kolech sestrojených robotů ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek dne 20.4.2018. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Nejlepší týmy obdrží na památku tričko. 

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze.

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek 20.4.2018. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek 20.4.2018. Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 48 středoškolských týmů (v případě naplnění kapacity obou dvou kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech).

Harmonogram soutěže

19.2.2018 – 18.3.2018 Přihlášení

Přihlašovací formulář

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 96 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného kola, bude automaticky přesunut do jiného volného kola.

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

5.3.2018 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 5.3.2018 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách www.robosoutez.cz

19.4.2018  Soutěž robotů - 1. kolo

  • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
  • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
  • 11:00 Oficiální zahájení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • 14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 1. kolo ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny.

20.4.2018  Soutěž robotů - 2. kolo

  • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
  • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
  • 11:00 Oficiální zahájení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • 14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 2. kolo ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny.