Finále ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

konané pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Soutěž je určena pro nejlepší tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve finíle v neděli 12.5.2024 v rámci festivalu Maker Faire Prague na Výstavišti Praha (Křižíkovy pavilóny). Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů)  pro všechny účastníky soutěže.

Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 3. místě) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže. 

Harmonogram soutěže

12.5.2024  Finálová soutěž robotů

  • 10:00 - 10:30 Sraz a registrace jednotlivých týmů na Výstavišti Praha (Křižíkův pavilón E).
  • 10:30 - 12:00 Možnost testování na hracích plochách, malé občerstvení pro účastníky soutěže.
  • 12:00 Oficiální zahájení finálové ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • 14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení finálové ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

 

Křižíkův pavilon E

Finálová ROBOSOUTĚŽ se bude konat v Křižíkově pavilonu E. Hrací hřiště bude umístěno na zemi a celý prostor bude ohrazen zahrazovacími sloupky s páskou pro vymezení prostoru pro účastníky finálové ROBOSOUTĚŽE. K dispozici budeteme mít 6 stolů včetně židlí a budou k dispozici zásuvky pro nabíjení robotů a notebooků. Pro účastníky finálové ROBOSOUTĚŽE včetně doprovodu budu mít k dispozici volné lístky pro vstup na MAKER FAIRE PRAGUE.

 

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) a z právě jedné soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop)  nebo je možné použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a z právě jedné  soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér - viz následující ilustrační obrázky. Výše uvedené varianty nelze kombinovat.

Stavebnice NXT - základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) + souprava technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) 

Obrázek

      

Obrázek

Stavebnice EV3 - základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a souprava doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér

Obrázek Obrázek

Stavebnice SPIKE Prime - základní souprava LEGO® Education 45678 SPIKE™ Prime Set a LEGO® Education 45681 SPIKE™ Prime Expansion Set

Obrázek

 

Obrázek

Je možné použít výše uvedené sestavy buď typu NXT (základní souprava 9797, souprava technických dílů 9648 nebo 9695, síťový adaptér 9833 nebo 8887, 1044 NXt Gyroskop) nebo typu EV3 (EC3 Základní souprava 45544, EV3 Doplňková souprava 45560 a síťový adaptér 45517) nebo typu SPIKE Prime (základní souprava LEGO® Education 45678 SPIKE™ Prime Set a LEGO® Education 45681 SPIKE™ Prime Expansion Set). Není dovoleno kombinovat technické součásti vzájemně z výše uvedených sestav NXT, EV3 a SPIKE Prime. NXT kostku, EV3 kostku a rogramovatelný Hub lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT nebo EV3 kostky  nebo programovatelného Hubu a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie.

Kromě výše uvedených sestav je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Home 31313 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3, jednoosý gyroskopický senzor (45505 EV3 Gyroskop), dotykový senzor (45507 EV3 Dotykový senzor), nabíjecí baterii (45501 EV3 Nabíjecí baterie)  a síťový adaptér (45517 Síťový adaptér DC 10V) - viz následující obrázek.

Obrázek

 

Obrázek

Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1