Finále 15. ročníku Robosoutěže 2023

15. ročník finálové ROBOSOUTĚŽE 2023 v rámci předmětu B3B35RO1 ROBOTI se uskuteční v pátek 15.12.2023 od 11:00 hod v Zengerově posluchárně KN:E-107 na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Časový harmonogram finálové ROBOSOUTĚŽE 2023

9:00 – 9.30 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí do finálové soutěže.

9:00 – 10:55 Možnost testování na hracích hřištích.

11:00 Oficiální zahájení 15. ročníku finálové ROBOSOUTĚŽE 2023.

11:05 – 13:40 První kolo soutěže - v prvním kole bude mít každý ze soutěžících týmů postupně 3 pokusy (absolvuje 3 jízdy) na hracím hřišti s cílem získat co největší počet bodů.

13:40 – 14:00 Přestávka.

14:00 - 14:10 Vyhlášení vítězů soutěžní kategorie "Design robota" vyhlášené a sponzorované firmou HUMUSOFT a MATHWORKS

14:10 – 15:40 Druhé kolo soutěže (postoupí 16 nejlepších týmů z prvního kola na základě počtu bodů) bude probíhat ve formě vyřazovacího systému na dvě porážky. Vyřazovací systém na dvě porážky je méně obvyklá modifikace vyřazovacího systému, rozpisu utkání turnajů některých her a sportů (tzv. oboustranný pavouk). Turnajem nepostupují jen vítězové, ale i účastníci, kteří prohráli zatím jen jednou. Graf rozpisu utkání se skládá jak z části pro vítěze jako ve vyřazovacím systému, tak i části pro účastníky, kteří již jednou prohráli.

15:40 – 15:50 Losování cen v tombole

15:50 – 16:10 Předání cen vítězům a zakončení 15. ročníku finálové ROBOSOUTĚŽE 2023.

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní FINÁLOVÉ ROBOSOUTĚŽE v pátek 15.12.2023. Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. nebo pověřený zástupce). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský nebo pověřený zástupce) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 8. místě) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže.