ROBOSOUTĚŽ 2018 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

konané pod záštitou firmy MathWorks, firmy HUMUSOFT, firmy ŠKODA AUTO a.s. a firmy SAMSUNG
Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve dvou nezávislých soutěžních kolech sestrojených robotů ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek dne 20.4.2018. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Nejlepší týmy obdrží na památku tričko. 

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze.

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek 20.4.2018. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola ve čtvrtek 19.4.2018 nebo v pátek 20.4.2018. Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 48 středoškolských týmů (v případě naplnění kapacity obou dvou kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech).

Harmonogram soutěže

19.2.2018 – 18.3.2018 Přihlášení

K dnešnímu dni 19.3.2018 bylo ukončeno přihlašování týmů do ROBOSOUTĚŽE pro 2. stupeň ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 96 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného kola, bude automaticky přesunut do jiného volného kola.

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

5.3.2018 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 5.3.2018 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách www.robosoutez.cz

19.4.2018  Soutěž robotů - 1. kolo

  • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
  • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
  • 11:00 Oficiální zahájení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • 14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 1. kolo ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny.

20.4.2018  Soutěž robotů - 2. kolo

  • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
  • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
  • 11:00 Oficiální zahájení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • 14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení 2. kolo ROBOSOUTĚŽE 2018 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
  • Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly), síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) - viz následující obrázek.

Obrázek        Obrázek
Kromě výše uvedených sestav je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

Obrázek Obrázek
Je možné použít výše uvedené sestavy buď NXT nebo EV3. Není dovoleno kombinovat technické součásti vzájemně z výše uvedených sestav NXT a EV3. NXT kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené týmy ze základních a středních škol pro řešení vlastní soutěžní úlohy ihned po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2018 po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky (eventuelně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 7.3.2018 a 21.3.2018). K zapůjčení máme omezený počet LEGO setů EV3, proto po vyčerpání tohoto typu setů budeme automaticky zapůjčovat po domluvě až do vyčerpání LEGO sety NXT.

Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Tel.: +420 22435 7477 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1