ROBOSOUTĚŽ 2017 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

konané pod záštitou firmy MathWorks, firmy HUMUSOFT, firmy ŠKODA AUTO a.s. a firmy SAMSUNG
Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů v pátek dne 28.4.2017. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. Na požádání je možné zajistit ubytování v jednolůžkových (620,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (1110,- kč) za noc včetně snídaně na Masarykově koleji nebo v jednolůžkových (1350,- Kč) nebo dvoulůžkových pokojích (1700,- kč) za noc včetně snídaně v Novoměstském hotelu. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Nejlepší týmy obdrží na památku tričko. 

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze.

 

Harmonogram soutěže

*** 27.2.2017 – 26.3.2017 Přihlášení ***

Přihlašování týmů do ROBOSOUTĚŽE 2017 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ bylo k dnešnímu 1.3.2017 v 16:00 z důvodu naplnění kapacity ukončeno.

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 64 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách.

Pokud se přihlásí větší počet týmů z různých základních škol, víceletých gymnázií atd. (více než 32 různých základních škol nebo víceletých gymnázií) bude uplatněno pravidlo, že z každé školy budou přijaty pouze dva týmy v pořadí podle přihlášení. Třetí eventuálně další tým ze stejné školy bude veden jako náhradní tým podle data přihlášení a bude automaticky zařazen do ROBOSOUTĚŽE, jestliže nedojde k naplnění kapacity (64 týmů) po ukončení přihlašování (26.3.2017). Pokud by se z jedné školy chtělo přihlásit více týmů, doporučujeme zorganizovat předkolo soutěže v rámci dané školy a nejlepší dva týmy delegovat do vlastní soutěže.

*** 13.3.2017 Zveřejnění zadání úlohy ***

Dne 13.3.2017 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách www.robosoutez.cz

*** 28.4.2017 Soutěž robotů ***

9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.

10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.

11:00 Oficiální zahájení ROBOSOUTĚŽE 2017 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

14:00 - 14:30 Předání cen vítězům a zakončení ROBOSOUTĚŽE 2017 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy pouze díly ze základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797), soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly), síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.

Obrázek Obrázek
V letošním roce je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3 a síťový adaptér - viz následující obrázek. Stavebnice lze zakoupit u výhradního distributora v České republice firmy EDUXE – webové stránky www.eduxe.cz.
Obrázek Obrázek
NXT kostku lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT kostky a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie!

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené týmy ze základních a středních škol pro řešení vlastní soutěžní úlohy ihned po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE 2017 po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky (eventuelně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 14.3.2017 a 28.3.2017).

Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Tel.: +420 22435 7477 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1