Zadání soutěžní úlohy "Třídění barevných kostek"

Zadání úlohy bude zveřejněno nejpozději 6.3.2024