Zadání soutěžní úlohy "Mountain Climber".

Zadání úlohy bude zveřejněno nejpozději 2.3.2020