Zadání soutěžní úlohy "Basketbal"

Zadání úlohy bude zveřejněno nejpozději 5.10.2022