ROBOSOUTĚŽ 2023 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

konané pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Obrázek

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve třech nezávislých soutěžních kolech sestrojených robotů ve středu 26.4.2023, ve čtvrtek 27.4.2023 a v pátek dne 28.4.2023. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů)  pro všechny účastníky soutěže. Všichni účastníci obdrží na památku tričko. 

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola ve středu 26.4.2023, ve čtvrtek 27.4.2023 nebo v pátek 28.4.2023. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola ve středu 26.4.2023, ve čtvrtek 27.4.2023 nebo v pátek 28.4.2023 (výjimka je možná po domluvě s hlavním organizátorem ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.)). Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 36 týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech do maximálního počtu 48 týmů/kolo).

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Vzhledem k Nařízení EU č.2016/679 nevyžadujeme, aby školy registrovaly týmy s konkrétními jmény jednotlivých členů (studentů), jména ale budeme potřebovat znát nejpozději při prezenci v den soutěže. Pokud jména budou do formuláře zapsána již při registraci týmu, nebudou před začátkem soutěže nikde zveřejněna. Vzhledem k tomu, že na školu budeme půjčovat maximálně dvě LEGO stavebnice, nemusí mít týmy obavu, že by na ně stavebnice nezbyla.

Doporučujeme školám věnovat pozornost výběru velikosti triček pro jednotlivé členy týmu. Tato volba je závazná a účastník obdrží tričko podle velikosti zvolené při registraci. Pokud nebude zvolena žádná velikost trička, účastník neobdrží na památku žádné tričko. Na pozdější reklamace a požadavky nebude brán zřetel.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 4. místě v každém kole) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže. 

Harmonogram soutěže

27.2.2023 – 26.3.2023 Přihlášení

Přihlašování k dnešnímu dni 27.3.2023 bylo ukončeno.

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 144 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného kola, bude automaticky přesunut do jiného volného kola. V případě, že nedojde k naplnění jednotlivých kol, může organizátor po domluvě týmy přesunout do jiného kola.

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

6.3.2023 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 6.3.2023 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách https://robosoutez.fel.cvut.cz/ v sekci ROBOSOUTĚŽ PRO ZŠ

26.4.2023  Soutěž robotů - 1. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

27.4.2023  Soutěž robotů - 2. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

28.4.2023  Soutěž robotů - 3. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 3. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 3. kola ROBOSOUTĚŽE 2023 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

Stavebnice pro soutěž

Každý tým může použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) a z právě jedné soupravy technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop)  nebo je možné použít při řešení soutěžní úlohy díly z právě jedné základní soupravy LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a z právě jedné  soupravy doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér - viz následující ilustrační obrázky. Výše uvedené varianty nelze kombinovat.

Stavebnice NXT - základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education (9797) + souprava technických dílů (9648 nebo 9695 - doplňkové pasivní díly) + síťový adaptér (9833 nebo 8887) + jednoosý gyroskopický senzor (1044 NXT Gyroskop) 

Obrázek        Obrázek

Stavebnice EV3 - základní souprava LEGO® MINDSTORMS® Education 45544 EV3 a souprava doplňkových dílů 45560 EV3 + síťový adaptér

Obrázek Obrázek

Stavebnice SPIKE Prime - základní souprava LEGO® Education 45678 SPIKE™ Prime Set a LEGO® Education 45681 SPIKE™ Prime Expansion Set

Obrázek   Obrázek

Je možné použít výše uvedené sestavy buď typu NXT (základní souprava 9797, souprava technických dílů 9648 nebo 9695, síťový adaptér 9833 nebo 8887, 1044 NXt Gyroskop) nebo typu EV3 (EC3 Základní souprava 45544, EV3 Doplňková souprava 45560 a síťový adaptér 45517) nebo typu SPIKE Prime (základní souprava LEGO® Education 45678 SPIKE™ Prime Set a LEGO® Education 45681 SPIKE™ Prime Expansion Set). Není dovoleno kombinovat technické součásti vzájemně z výše uvedených sestav NXT, EV3 a SPIKE Prime. NXT kostku, EV3 kostku a rogramovatelný Hub lze programovat v libovolném programovacím jazyce. Při programování NXT nebo EV3 kostky  nebo programovatelného Hubu a testování robota lze využít k napájení akumulátor, vlastní baterie nebo síťový adaptér. Při vlastní soutěži je možné použít pouze akumulátor nebo baterie.

LEGO sety si mohou zapůjčit přihlášené středoškolské týmy pro řešení vlastní soutěžní úlohy po přihlášení do ROBOSOUTĚŽE (od 3.3.2023)  po domluvě s hlavním organizátorem soutěže na katedře řídicí techniky na Karlově náměstí 13 (eventuálně bude možné je po domluvě zaslat poštou týmům, které by si je nemohly osobně vyzvednout - LEGO sety budou poslány hromadně v termínech 8.3.2023 a 15.3.2023). K zapůjčení máme omezený počet LEGO setů EV3 a LEGO setů SPIKE Prime, proto po vyčerpání těchto typů setů budeme automaticky zapůjčovat po domluvě až do vyčerpání LEGO sety NXT (týmy budou dotázany, zda mají zájem o zapůjčení LEGO setů NXT).

Kromě výše uvedených sestav je možné použít i základní soupravu LEGO® MINDSTORMS® Home 31313 EV3, soupravu doplňkových dílů 45560 EV3, jednoosý gyroskopický senzor (45505 EV3 Gyroskop), dotykový senzor (45507 EV3 Dotykový senzor), nabíjecí baterii (45501 EV3 Nabíjecí baterie)  a síťový adaptér (45517 Síťový adaptér DC 10V) - viz následující obrázek.

Obrázek   Obrázek

 

 

 

Hlavní organizátor soutěže: 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
ČVUT FEL v Praze 
Katedra řídicí techniky 
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2 
E-mail: martin.hlinovskyatfel.cvut.cz 
Tel.: +420 22435 7477 
Mobil: +420 721 677 670 
Skype: martin.hlinovsky1