ČVUT ROBOCAMP S LEGO MINDSTORMS

ČVUT ROBOcamp s LEGO Mindstorms je určen pro středoškolské studenty, kteří by se chtěli seznámit nebo zdokonalit v používání stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 a bude zaměřen především na praktické použití této stavebnice. Workshop se bude konat 12. – 16.7.2021 v místnosti KN:E-s109 (strojovna) na Karlově náměstí FEL ČVUT v Praze.

Workshop umožní středoškolákům nahlédnout do světa robotiky. Středoškolští studenti si vyzkouší postavit, naprogramovat a oživit robota postaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms, současně pochopí, jak takový robot funguje a to při řešení různorodých úloh.

Workshopř se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků. Maximální počet účastníků je 30.

Přihlásit se na "ČVUT ROBOcamp S LEGO MINDSTORMS" je možné pomocí přihlašovacího formuláře. Odesláním přihlašovacího formuláře se uzavírá smluvní vztah mezi pořadatelem (FEL ČVUT v Praze) a účastníkem semináře. V rámci naplnění tohoto smluvního vztahu je nutné zpracování osobních údajů účastníka v rozsahu který je nutný pro naplění tohoto smluvního vztahu (Jméno, příjmení, škola - pro rezervaci místa na workshopu).

Časový harmonogram ČVUT ROBOcampu:

Pondělí 12.7.2021

9:00 – 12:15 Zahájení ČVUT ROBOcampu, seznámení s LEGO Mindstorms Education EV3 (hardwarem a softwarem), rozdělení do dvoučlenných nebo tříčlenných týmů, převzetí výukových LEGO setů, stavba robota a programování, řešení jednoduchých úloh s využitím senzorů (pohyb tam a zpět, pohyb do čtverce, zrychlování a zpomalování robota s využitím dotykových senzorů a vyhýbání se překážce s využitím ultrazvukového senzoru).

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:30 Řešení složitějších úloh „Sledování černé čáry“ (viz např. obr. 1) a „Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce“ s využitím světelného senzoru – využití informací ze senzorů a motorů robota pro jeho řízení. PID regulátor).

Úterý 13.7.2021

9:00 – 12:15 Úvod do programovacího jazyka Python (využití PyBrics pro programování LEGO Mindstorms EV3, úvod do základních knihoven, tvorba programu pro rozeznání co největšího počtu barev)

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:30 Soutěž v úloze „Sledování černé čáry“ řešené v předchozím dni. Následně řešení úlohy „Sledování černé čáry“ s využitím programovacího jazyka Python.

Středa 14.7.2021

9:00 – 12:15 Řešení úlohy „Bludiště“ (viz např. obr.2) – teorie průjezdu bludištěm, možná řešení, čeho se vyvarovat a jak postupovat, optimalizace průjezdu bludištěm (nalezení nejkratší cesty), testování projetí robotů bludištěm.

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:30 Řešení úlohy „Mountain Climber“ (viz např. obr. 3) – stavba robota,  řešení úlohy s vyhledávání vrcholů a detekcí propastí.

Čtvrtek 15.7.2021

9:00 – 12:15 Představení soutěžní úlohy a práce v týmech na jejím řešení (stavba robota, programování)

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:30 Práce v týmech na řešení soutěžní úlohy (stavba robota, programování a testování)

Pátek 16.7.2021

9:00 – 12:15 Práce v týmech na řešení soutěžní úlohy (stavba robota, programování a testování)

12:15 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Soutěž týmů a vyhodnocení, předání cen

15:30 Ukončení ČVUT ROBOcampu

Downloads: